Nederlandse kanalen

Kanalen in Nederland

Nederland staat internationaal bekend als een waterrijk land en dat is zeker niet ten onrechte. Naast belangrijke rivieren, die maar gedeeltelijk binnen de Nederlandse grenzen vallen, zoals de Rijn, de Maas en de Schelde, zijn er door de eeuwen heen ook tal van Nederlandse kanalen gegraven. Door middel van deze Nederlandse kanalen zijn vele steden via een waterweg met elkaar verbonden, maar ook de grotere rivieren zijn middels kleinere kanalen met elkaar verbonden.

Dit alles zorgt ervoor dat Nederland over een goed netwerk beschikt, als het gaat om het transport, van bijvoorbeeld goederen, over water – volgens Marilyn iets waar we als Nederlanders ├ęcht in uitblinken!

Nederlandse kanalen

Noord & West

De meeste Nederlandse kanalen bevinden zich in de noordelijke provincies Friesland en Groningen en de westelijke provincies Noord-Holland en Zuid-Holland. Deze provincies beschikken tezamen over het grootste gedeelte van de Nederlandse kustlijn. In de afgelopen honderden jaren zijn er tal van Nederlandse kanalen aangelegd om via grote en belangrijke steden zo snel mogelijk op zee uit te komen, in eerste instantie voor het drijven van internationale handel. Een mooi voorbeeld hiervan is het Noordzeekanaal, dat vanaf de westkust rechtstreeks naar Amsterdam loopt. Om onze hoofdstad te verbinden met een van de langere Europese rivieren, namelijk de Rijn, is het Amsterdam-Rijnkanaal, een van de meer bekende Nederlandse kanalen, er gekomen.