Rivierenkaart nederland

De rivierenkaart van Nederland

Als men naar de rivierenkaart van Nederland kijkt, valt het direct op dat de grootste rivieren zich meer in de zuidelijke helft van het land bevinden. Toch wordt er gesproken over een natuurlijke barrière tussen het noorden en het zuiden van Nederland, die wordt gevormd door de grote rivieren. Deze barrière is vrij duidelijk zichtbaar op de rivierenkaart van Nederland en bestaat uit enkele (middel)grote rivieren als de Rijn, de Waal, de Maas, de Lek en de Merwede. Of dit alleen een natuurlijke barrière is, is de vraag. Het kan wellicht ook worden beschouwd als een enigszins culturele barrière, want als men over carnaval spreekt, wordt dat over het algemeen beschreven als iets dat, kijkend naar de rivierenkaart van Nederland, “beneden de grote rivieren” gevierd wordt.

Rivierenkaart nederland

Belang van de grote rivieren

Op de rivierenkaart van Nederland prijken enkele rivieren, die zeer belangrijk zijn voor de Nederlandse en Europese binnenvaart. Dit zijn met name de Rijn, de Maas en de Schelde, die vanuit de buurlanden Duitsland en België ons land binnenstromen en uitmonden in de Noordzee. Overigens is de IJssel, een vertakking van de Rijn die uitmondt in het IJsselmeer, de meest noordelijk gelegen grote rivier. De rivierenkaart van Nederland is eigenlijk leeg in de noordelijke provincies, want daar bevinden zich vooral kanalen.