Waterpeil Nederland

Het waterpeil Nederland is de hoogte van water,in vergelijing met een referentieniveau

Een andere naam is waterstand en kan wijze op zowel oppervlaktewater als grondwater. In Nederland wordt het peil geassocieerd aan het Normaal Amsterdams Peil (NAP). In de volksmond betekent NAP het gemiddeld zeeniveau. Met andere woorden:hoeveel meter ligt het gebied boven of onder de zeespiegel.

Waterpeil nederland

Laag en droog

Het waterpeil Nederland is algemeen zeer laag.Zeker 60 procent van de bewolking woont beneden het zeeniveau. We hebben door de eeuwen gezwoegd aan ons dierbaar waterpeil Nederland. Laten we het water zijn natuurlijke gang gaan, dan overstroomd een groot deel.Vandaag de dag liggen weinig van het waterpeil Nederland wakker van. We worden beschermd door dijken, dammen, sluizen en kades. Nogtans is nog steeds de dagdagelijkse taak van duizenden werknemers die de Nederlandse waterkeringen sterk houden.

Maas en Rijn

De Maas en de Rijn zijn twee belangrijke rivieren die we vaak horen in berichtgeving rond het Nederlandse waterpeil. Zowel de Rijn als de Maas bereiken regelmatig een hoogtepunt. Wanneer het waterpeil Nederland de 12 meter boven de NAP overschrijdt, lopen de uiterwaarden vol.De uiterwaarde is de ruimte die een rivier inpalmt in perioden van grote waterafvoer.